სამუშაო სათები ორშ. დან პარ. - 09:30 დან 18:00
დაგვირეკეთ +995 595696951
ელ. ფოსტა info@fsa.ge

უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრას ვახდენთ საერთაშორისო სტანდატრების შესაბამისად .

 ყველაზე ხშირად მიწის ნაკვეთების შესაფასებლად მოგვმართავენ:

ყიდვა-გაყიდვისას;
კრედიტის უზრუნველსაყოფად;
საწარმოს კაპიტალში შეტანის/ამოღების დროს;
საინვესტიციო პროექტის განსახორციელებლად;
მიწის ნაკვეთის საუკეთესო გამოყენების დასადგენად;
მემკვიდრეობით, ჩუქებით გადაცემის, გაყოფის შემთხვევაში;
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, რათა დადასტურებული და არგუმენტირებული იქნას გადასახადებით დასაბეგრი ბაზა.

იპოთეკური სესხის მიღებისას;

მემკვიდრეობით, ჩუქებით გადაცემის, გაყოფის შემთხვევაში;