სამუშაო სათები ორშ. დან პარ. - 09:30 დან 18:00
დაგვირეკეთ +995 595696951
ელ. ფოსტა info@fsa.ge

ფინანსური აუდიტი

ფინანსური აღრიცხის საერთაშორისო სტანდარტები განკუთვნილია ნებისმიერი სავაჭრო, საწარმოო და სხვა კომერციული კომპანიების ფინანსური ანგარიშების შედგენისათვის. ის წარმოადგენს ერთადერთ აღიარებულ და ხელმისაწვდომ საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის ყველაზე მაღალ ხარისხს.

საბუღალტრო მომსახურება

დაუთმეთ დრო თქვენს ძირითად საქმიანობას და არ იფიქროთ ბუღალტრულ აღრიცხვაზე, რადგან "ფინსერვისი აუდიტი" გაძლევთ გარანტიას, რომ ფინანსური ანგარიშგება შესაბამისობაში იქნება როგორც ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან ასევე საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

საბუღალტრო პროგრამები

საბუღალტრო პროგრამების სწორი დანერგვა მნიშვნელოვნად ზრდის საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხს და თანამშრომელთა მუშაობის ეფექტრუბას

ქონების შეფასება

შეფასებები ტარდება , შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ ბოლო 2017 წელს გამოქვეყნებული სტანდარტების (IVSC 2017) შესაბამისად.

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ

გამოცდილება: ჩვენ გადაწყვეტილებებს, მხოლოდ საკუთარი პრაქტიკული გამოცდილების ხარჯზე ვიღებთ; პასუხისმგებლობა: გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია თქვენს შეუფერხებელ მუშაობაზე; პროფესიონალიზმი: ჩვენი პროფესიონალიზმი, თქვენი ინფორმაციული საიმედოობის გარანტია; მეგობრული გუნდი: გუნდი, რომელიც ყოველთვის მზადაა მოგისმინოთ;ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისები დაფუძნებულია პირველად სამეურნეო ოპერაციებში არსებული რისკების გამოვლენაზე და შეფასებაზე. რაც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი უზუსტობა და დამკვეთისათვის, რისკების მინიმიზაციის დახმარებით საშუალებას აძლევს მიღებული იქნას კომპანიის განვითარებისთვის აუცილებელი სწორი სტრატეგიული გადადწყვეტილებები.