სამუშაო სათები ორშ. დან პარ. - 09:30 დან 18:00
დაგვირეკეთ +995 595696951
ელ. ფოსტა info@fsa.ge

სახელმძღვანელოები

      IFRS for SMEs  

  1.     ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის

 

       IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

  1.      მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

 

       აუდიტი

  1.     სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ
  2.     აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი I
  3.     აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი II

 

        ფინანსური ანგარიშგება

  1.     სარეკომენდაციო მითითება ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით
  2.     მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება ქართულ ენაზე

 

        მმართველობის ანგარიშგება

  1.      მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო
  2.      სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის დასკვნის ფორმასთან მიმართებაში
  3.      PRACTICAL GUIDANCE FOR NON-FINANCIAL REPORT