სამუშაო სათები ორშ. დან პარ. - 09:30 დან 18:00
დაგვირეკეთ +995 595696951
ელ. ფოსტა info@fsa.ge

მოძრავი ქონების შეფასება

მოძრავი ქონების საშემფასებლო საქმიანობა დაკავშირებულია მოძრავი ქონების ღირებულების შეფასებასა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევასთან.

 

მოძრავ ქონებას მიეკუთვნება. ასეთი აქტივებია:

 

 • საყოფაცხოვრებო ავეჯი;
 • კომპიუტერული და სხვა ელექტრო ტექნიკა;
 • ცეცხლსასროლი იარაღი;
 • ცისტერნები;
 • ქიმიური ნივთიერებები;
 • კონცენტრატები;
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგები;
 • საყოფაცხოვრებო ნივთები და სხვა
 

ამ ტიპის ქონების შეფასების საჭიროება დგება:

 

 • ყიდვა-გაყიდვისას;
 • იჯარით (ლიზინგით) გადასაცემად;
 • ქონებრივი დავის შემთხვევებში;
 • ბიზნეს გეგმის შედგენისას;
 • კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;
 • ძირითადი ფონდების გადაფასებისას;